Półautomaty i automaty tokarskie

Automatami tokarskimi są nazywane obrabiarki przeznaczone do wykonywania operacji tokarskich na wielu jednakowych przedmiotach bez przeciwciężaru suportu bocznego udziału robotnika (samoczynnie), aż do wyczerpania zapasu materiału. Półautomatami tokarskimi są nazywane natomiast obrabiarki podobne w budowie i działaniu, lecz wykonujące samoczynny cykl obróbki tylko jednego przedmiotu. Dla powtórzenia takiego samego cyklu obróbki następnego przedmiotu jest potrzebny udział robotnika, zwłaszcza dla zdjęcia i zamocowania przedmiotu. 2 tego względu tokarki wielonożowe, uchwytowe, jak również tokarki-kopiarki, są zaliczane do półautomatów tokarskich. Podział na automaty i półautomaty tokarskie obecnie zaciera się, gdyż coraz powszechniej stosowane są w przemyśle urządzenia do automatyzacji podawania i mocowania przedmiotów na obrabiarkach.

Półautomaty i automaty tokarskie, szeroko stosowane w produkcji wielkoseryjnej i masowej, dzielą się na dwie podgrupy: tokarki z obracającym się przedmiotem obrabianym oraz z obracającymi się narzędziami.

Niezależnie od tego podziału dzieli się je na jednowrzecionowe i wielo- wrzecionowe oraz na wzdłużne, poprzeczne i rewolwerowe. Automaty wielowrzecionowe mogą być ponadto poziome lub pionowe.

W półautomatach i automatach tokarskich do przesuwania wielu mechanizmów, w tym również i suportu, są stosowane krzywki, najczęściej bębnowe i tarczowe.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>