Półautomaty i automaty tokarskie cz. II

Zasada przesuwania suportu krzywką bębnową jest pokazana na rys. 21-33a. Na bębnie 1 o średnicy D są zamocowane dwie krzywki 2 i 3. Między roboczymi powierzchniami obu krzywek jest utworzony wąski kanał, prowadzący czop 4 suportu 5 z głowicą rewolwerową 6. W głowicy tej jest zamocowana oprawka nożowa 7. Jeżeli zabiegiem obróbkowym jest toczenie pręta o średnicy d na długości I (z dobiegiem noża), to przesunięcie noża z położenia A do B jest uzyskiwane przez obrót bębna 1 o część obwodu h. Czop 4 suportu zostaje przesunięty na długości odcinka linii śrubowej. W rozwinięciu obwodu bębna na płaszczyznę tworzy się trójkąt prostokątny AaAB. Przyprostokątną AB, równoległą do osi bębna, jest długość przesuwu suportu l, a przyprostokątną AXA jest część obwodu bębna h. Przy tej samej prędkości obrotowej bębna szybkość przesuwu suportu (posuw) zależy od wymiaru h. Krzywki o większym wymiarze h przesuwają suport wolniej. Szybki powrót suportu odbywa się więc na krótszej części obwodu bębna.

Zasada przesuwania suportu rewolwerowego krzywką tarczową jest pokazana na rys. 21-33b. Suport 5 z przytwierdzoną od spodu zębatką jest przesuwany przez uzębiony segment górnego ramienia dźwigni 8. Na końcu prawego ramienia tej dźwigni znajduje się rolka dociskana (niewidoczną sprężyną) do krzywki 9. Krzywka obraca się ze stałą prędkością obrotową. Na drodze kątowej x odbywa się roboczy przesuw suportu, a na drodze y – szybki jego powrót. Jeżeli dźwignia jest równoramienna, to długość przesuwu suportu I jest równa wysokości wzniesienia na krzywce.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>