Podział frezarek i ich przeznaczenie cz. II

Frezarki wzdłużne (rys. 24-1 e) mają stół przesuwny tylko w kierunku wzdłużnym, prostopadłym do osi wrzecion. Wrzecienniki tych frezarek są przesuwane po prowadnicach stojaków, a wrzeciona mogą być wysuwane z wrzecienników. Niektóre typy tych frezarek (jak pokazano na rysunku) mają stojaki przestawne w kierunku poprzecznym, co umożliwia obróbkę przedmiotów szerokich, wystających poza stół. Frezarki wzdłużne ciężkie są budowane w układzie bramowym (rys. 24-1 j”). Wrzecienniki górne, przesuwne na belce, wykorzystuje się do frezowania płaszczyzn, natomiast wrzecienniki boczne mogą być użyte do frezowania lub wytaczania. Obsługa wrzecienników wielkich frezarek bramowych odbywa się z pomostów przesuwanych razem z belką poprzeczną i wrze- ciennikami bocznymi.

Frezarki karuzelowe (rys. 24-1 g) charakteryzują się ruchem obrotowym stołu roboczego. Budowane są jako jednostojakowe lub dwu- stojakowe (bramowe) i są przeznaczone do ciągłego frezowania przedmiotów małych i średniej wielkości. Najbardziej rozpowszechnione są w przemyśle motoryzacyjnym.

Wymienione powyżej frezarki są frezarkami ogólnego przeznaczenia. Do frezarek specjalizowanych należą: frezarki kopiarki, frezarki do gwintów, frezarki do kół zębatych oraz frezarki do rowków wpustowych. Frezarkami specjalnymi są frezarki do rozet walców hutniczych, frezarki do wałów korbowych oraz frezarki narzędziowe.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>