Frezarki wzdłużne (bramowe)

Współcześnie budowane frezarki wzdłużne mają niezależny napęd wrze- cienników od własnych silników kołnierzowych. Przykład budowy takiej frezarki czterowrzeciennikowej przedstawia rys. 24-13,

Wrzecienniki górne 1 i 2 są przesuwane po prowadnicach belki poprzecznej (suportowej) 3, natomiast wrzecienniki boczne 4 i 5 są przesuwane po pionowych prowadnicach stojaków 6 i 7. Oba stojaki są połączone belką 8, Każdy z wrzecienników zawiera własną skrzynkę prędkości. Wrzeciona łącznie z tulejami wrzecionowymi można wysuwać ręcznie przez obracanie ślimaków 9. Kuchy posuwowe stołu 10 oraz wszystkich wrzecienników uzyskuje się od jednego silnika 11, który napędza wspólną skrzynkę posuwów (zaznaczoną na rysunku schematycznie strzałkami) ze sprzęgiem przeciążeniowym 12, Ruchy wzdłużne stołu otrzymuje się od ślimaka 13 zazębionego z zębatką śrubową stołu. Do szybkich przesuwów stołu i wrzecienników służy silnik 14, który napędza przekładnię obiegową (planetarną) 15, umożliwiającą włączanie szybkich ruchów bez wyłączania roboczych ruchów posuwowych. Ręczne przesuwanie wrzecienników górnych 1 i 2 po prowadnicach belki 3 odbywa się przez obracanie śrub pociągowych 16 i 17. Wrzecienniki boczne 4 i 5 mogą być ręcznie podnoszone lub opuszczane przez obracanie wałków 18 i 19 połączonych z obrotowymi nakrętkami współpracującymi ze śrubami pociągowymi 20 i 21. Do podnoszenia i opuszczania belki suportowej 2 służy silnik 22 obracający – przez sprzęgło przeciążeniowe 23 – wałek 24 i śruby pociągowe 25 i 26.

Frezarki wzdłużne są również budowane z hydraulicznym napędem ruchów posuwowych. We frezarkach tych stół i wrzecienniki mają oddzielne zespoły napędowo-posuwowe.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>