Frezarki kopiarki

Frezarki kopiarki są stosowane przy obróbce części o skomplikowanych kształtach, jak np. matryc, wykrojników, krzywek, łopatek turbin itp. Frezowanie kopiowe polega na prowadzeniu narzędzia względem przedmiotu obrabianego po wzorniku (kopiale). Prowadzenie to jest dokonywane za pomocą urządzeń kopiujących, w które wyposażone są frezarki kopiarki. Urządzenia te mogą być hydrauliczne, elektrohydrauliczne, elektryczne i fotooptyczne.

Zasada działania urządzeń kopiujących jest przedstawiona na rys. 24-14. W urządzeniach hydraulicznych (rys. a) palec wodzący 1, ślizgający się po wzorniku 2, jest związany z suwakiem 3. Wewnętrznymi krawędziami obu tłoczków suwak ten otwiera szczelinowy przepływ oleju na jedną lub drugą stronę nieruchomego tłoka pracującego w cylindrze 4 i sztywno połączonego z wrzeciennikiem 5. Ruchy kopiujące wrzecien- nika i freza 6 są więc identyczne z ruchami palca wodzącego. Przedmiot obrabiany 7, zamocowany razem ze wzornikiem na płycie 8 obrabiarki, wykonuje powolny ruch posuwowy (posuw wodzący).

Zasada działania urządzeń elektrohydraulicznych różni się tylko tym,, że ruchy palca wodzącego powodują przełączanie elektromagnesów sterujących położeniami suwaka hydraulicznego. Tłoczek palca wodzącego (rys. 5) znajduje się między stykami. Jeżeli palec zostanie podniesiony, to zostanie zamknięty obwód prądu górnego styku i zadziała elektromagnes przesuwający suwak hydrauliczny w jedną stronę, a jeżeli palec zostanie obniżony, to zostanie zamknięty obwód prądu dolnego styku i suwak przesunie się w przeciwnym kierunku.

Schemat urządzenia kopiującego elektrycznego przedstawia rys. 24-14c„ Silnik napędowy z przekładnią 17 przesuwa za pośrednictwem śruby pociągowej 18 stół frezarki 19 z przedmiotem obrabianym 7 i wzornikiem 2. Palec i wodzący 1 – przesuwany w cylindrze 16 – jest dociskany do wzornika sprężynką 15. Sygnały elektryczne w postaci zamykania raz jednego, a raz drugiego obwodu prądu stykami (por. rys. b) są doprowadzane do wzmacniacza 9 przytwierdzonego do suportu 10. Wzmocniony prąd jest następnie przekazywany do silnika 11 obracającego śrubę pociągową w jednym lub drugim kierunku. Powoduje to podnoszenie lub opuszczanie suportu 10 po prowadnicach stojaka 13. W innych rozwiązaniach podnoszony jest lub opuszczany stół frezarki.

Opisane powyżej urządzenia kopiujące należą do grupy urządzeń dotykowych. Drugą grupą stanowią urządzenia kopiujące bezdotyko- w e, tzn. takie, przy których palec wodzący nie styka się ze wzornikiem. Należą do nich urządzenia ze szczeliną iskrową oraz fotoelektryczne.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>