Gospodarka uchwytami składanymi

Uchwyty składane są montowane w ,,Ośrodkach Montażu i Wypożyczania Uniwersalnych Przyrządów Składanych” oraz w filiach tych ośrodków organizowanych w dużych zakładach przemysłowych. Ośrodki te oraz ich filie znajdują się w wielu miastach Polski. Montują one i wypożyczają uchwyty składane zakładom produkcyjnym na podstawie zamówienia oraz rysunku przedmiotu obrabianego. Wskazane jest również dostarczanie przez użytkownika jednego przedmiotu, co ułatwia i przyspiesza zmontowanie uchwytu.

Montaż jednego uchwytu składanego w Ośrodku trwa przeciętnie około 4 godzin, a czas liczony od złożenia zamówienia w Ośrodku do otrzymania przez zakład gotowego uchwytu – 3-5 dni, zależnie od tego, czy montaż uchwytu może być dokonany tylko z części normalnych zestawu, czy zachodzi potrzeba dorobienia w Ośrodku specjalnej części składowej do uchwytu. W szczególnych przypadkach, gdy zakładowi zamawiającemu uchwyt istotnie zależy na maksymalnym skróceniu czasu oczekiwania na uchwyt, Ośrodek może przystąpić natychmiast do realizacji zamówienia. Po wykorzystaniu uchwytu w zakładzie produkcyjnym uchwyt zwracany jest do Ośrodka, po czym zostaje rozmontowany. Części jego mogą posłużyć następnie do montowania innych uchwytów składanych.

Stosowanie w produkcji uchwytów składanych staje się obecnie coraz powszechniejsze, wynika bowiem z poważnych korzyści osiąganych przez zakłady produkcyjne przy stosowaniu tych uchwytów. Są to:

– 1) opłacalność i możliwość szybkiego oprzyrządowania produkcji jednostkowej i małoseryjnej,

– 2) możliwość zastąpienia uchwytów specjalnych, które uległy awarii,

– 3) zmniejszenie lub wyeliminowanie opracowań konstrukcyjnych i technologicznych związanych z projektowaniem i wykonywaniem uchwytów specjalnych,

– 4) ogólnokrajowe oszczędności materiałowe (możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych samych elementów składowych zestawu do montażu różnych uchwytów składanych),

– 5) przyspieszenie nowych uruchomień produkcyjnych,

– 6) zwolnienie znacznej części powierzchni magazynów i wypożyczalni przewidzianych dla przechowywania uchwytów obróbkowych w zakładach produkcyjnych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>