Zestawy części normalnych

Do montowania uchwytów składanych służą zestawy elementów (części) składanych. W Polsce są rozpowszechnione zestawy niemieckie (NRD) typu TGL. Zestaw taki składa się z około 13 000 sztuk elementów podzielonych na 7 grup: podstawy, elementy korpusów, elementy ustalające, elementy prowadzące, elementy Tnocujące, elementy złączne oraz zespoły.

Podstawy (rys. 32-2a). Ta grupa elementów obejmuje płyty, kątowniki i tarcze (tokarskie). Do nich są mocowane inne części składowe uchwytu. Na roboczych powierzchniach tych elementów są nacięte rowki teowe wzajemnie prostopadłe. Odległość między rowkami jest jednakowa w obu kierunkach. Rozróżnia się zestawy: małe (symbol 0) z odległością rowków 48 mm i szerokością rowka 10H7 mm, średnie (symbol 1) z odległością rowków 64 mm i szerokością rowka 14H7 oraz duże (symbol 2) z odległością rowków 96 mm i szerokością rowka 22H7.

Elementy korpusów (rys. 32-2b). Podstawowym zadaniem tych elementów jest tworzenie płaszczyzn oporowych dla przedmiotu obrabianego oraz zapewnienie prawidłowego wzajemnego położenia dalszych elementów składowych uchwytu. Do tej grupy elementów należą: nakładki mocujące, łączniki płaskie, łączniki kątowe, listwy mocujące, klocki mocujące i oporowe, podstawki kątowe, kątowniki mopujące itp.

Elementy ustalające (rys. 32-2c). Zadaniem tych elementów7 jest zapewnienie dokładnego ustalenia położenia innych elementów składowych względem siebie oraz przedmiotu obrabianego względem uchwytu. Elementy te są najdokładniejszymi elementami składowymi całego zestawu. Należą do nich: klocki i tuleje dystansowe, pryzmy, wpusty ustalające, kołki, listwy itp.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>