Przykłady budowy obrabiarek zespołowych

Na rys. 27-5 przedstawiono przykład budowy obrabiarki zespołowej przeznaczonej do wiercenia dwóch otworów w bocznej powierzchni przedmiotu obrabianego 2. Silnik 2 przekazuje ruch obrotowy na wałek I za pośrednictwem kół zębatych z: i z2 zespołu napędowego 3. W skrzynce wrzecionowej 4 ruch obrotowy z wałka I jest przekazywany na wałek J.1 przez koła zębate z3 i zt. Wałek II napędza oba wrzeciona 5 i 6. Lewe koło zębate wrzeciona 6 wprawia w ruch obrotowy koło zębate Zj pompki układu smarowania skrzynki wrzecionowej. Koła zębate zs i z6 napędzają pompę 7 hydraulicznego napędu ruchu posuwowego. Pompa ta, tłocząc olej na lewą stronę cylindra 8, powoduje przesuw w lewo tego cylindra przytwierdzonego od spodu do kadłuba jednostki. Jeżeli olej jest tłoczony na prawą stronę cylindra, to następuje szybkie wycofanie jednostki w prawo do położenia wyjściowego. Przyłączanie ruchów przesuwowych jednostki z szybkiego ruchu dosuwowego na ruch posuwowy oraz z ruchu posuwowego na przyspieszony ruch powrotny odbywa się za pośrednictwem zderzaków. Jednostka taka pracuje w cyklu półautomatycznym.'

Jednostki obróbkowe z hydraulicznym przesuwem są szeroko stosowane w obrabiarkach zespołowych, ponieważ zapewniają one możliwość uzyskiwania dużych sił posuwowych z bezstopniową regulacją wartości posuwu.

Przykład budowy obrabiarki zespołowej z jednostkami obróbkowymi przesuwanymi mechanicznie pokazano na rys. 27-6. Obrabiarka ta jest przeznaczona do wiercenia dwóch otworów w górnej ścianie przedmiotu obrabianego (jednostka obróbkowa A) oraz do wytaczania dwóch otworów w prawej bocznej ścianie przedmiotu (jednostka obróbkowa B).

Silnik główny 1 jednostki obróbkowej B napędza za pośrednictwem stałej przekładni zębatej Pi o przełożeniu 1 : 2 i przekładni P2 z kołami wymiennymi główny wałek napędowy I tej jednostki. W skrzynce wrze- cionowej 2 tej jednostki ruch obrotowy jest przekazywany z wałka I na trzy wrzeciona wytaczarskie WRU WR2 i WRS za pośrednictwem trzecli stałych przekładni zębatych o przełożeniu 1 : 3. Przekładnie te narysowano w uproszczeniu. Pracę wytaczacie! połączonych wrzecionami pokazano na rysunku b.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>