Strugarki wzdłużne

Strugarki wzdłużne są przeznaczone do obróbki długich powierzchni płaskich z poprzecznym zarysem prostoliniowym lub łamanym, jak np. w przypadku strugania prowadnic łóż obrabiarek. Strugarki te dzielą się na jednostojakowe i dwustojakowe (bramowe). W strugarkach jedno- stojakowych znajduje się tylko jeden sztywny stojak z belką suportową. Z drugiej strony łoża istnieje wolna przestrzeń umożliwiająca obróbkę przedmiotów o szerokości większej niż szerokość stołu. Strugarki dwustojakowe mają stojaki lżejszej konstrukcji, lecz z uwagi na ich połączenie górną belką całość konstrukcji ma większą sztywność. Dzieje się to jednak kosztem ograniczenia szerokości przedmiotów obrabianych. Najczęściej spotykane szerokości strugania są zawarte w granicach 1250–2500 mm, a długości strugania 300-4-10 000 mm.

Budowę strugarki dwustojakowej typu HDC 160 polskiej produkcji przedstawia rys. 22-2. Wielkościami charakterystycznymi tej strugarki są szerokość i wysokość strugania – 1600 mm, długość strugania – do 10 000 mm, prędkość skrawania – 5-ł-47 m/min, dopuszczalna siła skrawania przy prędkościach do 23 m/min – 10 kN, kąt skręcenia supor- tów ± 45°, zakres posuwów suportów – 0,1-4-30 mm/skok, zakres posuwów suwaków 0,05-4-15 mm/skok, moc silnika napędu układu Ward-Leo- narda – 82 kW, ogólna moc zainstalowana – 92 kW.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>