Tokarki karuzelowe

Tokarki karuzelowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów o dużych i bardzo dużych średnicach. Rolę tarczy uchwytowej odgrywa w nich stół obrotowy. Tokarki te są budowane jako jedno- lub dwustojakowe. Tokarki jednostojakowe (rys. 21-31) są budowane w trzech odmianach:

– 1) zwykłe, z dwoma suportami krzyżowymi (suport górny wyposażony jest w 5-kątną głowicę rewolwerową, a dolny w imak czteronożowy, średnica tarczy stołu 800–1600 mm)

– 2) z odsuwanym stołem o średnicy 1800-6000 mm (przez odsunięcie stołu od stojaka umożliwia się obróbkę przedmiotów o średnicy znacznie większej od średnicy stołu, tj. 2800-K2 000 mm)

– 3) z przesuwnym stojakiem średnice jak wyżej.

W tokarce karuzelowej, podobnie jak w tokarce kłowej, wartości posuwu są odnoszone do jednego obrotu wrzeciona (tarczy). Dotyczy to su- portu bocznego i górnego, które wprawdzie nie otrzymują bezpośredniego napędu od tarczy, lecz których posuwy są sprzężone z obrotami tarczy. Oba te suporty mają posuwy poziome i pionowe.

Tokarki dwustojakowe, nazywane również bramowymi, są przeznaczone do obróbki przedmiotów o dużych i bardzo dużych średnicach w zakresie 2000-25 000 mm. Największe wymiary średnicy obra liny przeciwciężarów suportu górnego i bocznego, 12 – tablica sterowntczo (preselekcyjne sterowanie prędkości stołu l posuwów) J3 – wiszgco to- blica sterownicza, 14 – silnik napędowy [25] bianych przedmiotów mogą być uzyskiwane na tokarkach karuzelowych z przesuwnymi stojakami.

Przykład tokarki karuzelowej dwustojakowej typu KCF-320 polskiej produkcji pokazano na rys. 21-32. Średnica tarczy stołu wynosi 3200 mm, największa średnica toczenia – 3500 mm, największa wysokość przedmiotu obrabianego – 1850 mm, moc silnika napędu głównego – 55 kW, największa dopuszczalna masa przedmiotu obrabianego – 15 t, masa obrabiarki – 70 t, prędkości obrotowe stołu 0,8-f-40 obr/min.

Na tokarkach karuzelowych wykonuje się: toczenie zewnętrzne i wewnętrzne {zgrubne i wykańczające), toczenie gwintów i stożków oraz toczenie kopiowe. Przy zastosowaniu głowic przystawnych możliwe jest ponadto: frezowanie, dłutowanie i szlifowanie.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>