Szlifierki do płaszczyzn cz. II

Przy położeniu dźwigni 1 pokazanym na rysunku olej przepływa przez urządzenie rozdzielcze i jest tłoczony od lewej części cylindra stołu. Tłok razem z tłoczyskiem i stołem szlifierki przesuwa się w prawo. Z prawej części cylindra olej odpływa do zbiornika. Po wychyleniu dźwigni 1 do prawego położenia suwak rozdzielczy przesunie się w lewo i skieruje dopływ oleju do prawej części cylindra, wskutek czego stół zacznie się przesuwać w lewo. Do regulacji prędkości przesuwu .stołu służy dźwignia 4 osadzona na czopie wałka z krzywoliniowym pogłębieniem obwodowym. Obracanie tego wałka dźwignią 4 powoduje mniejsze lub większe dławienie oleju odpływającego z cylindra, a tym samym służy do regulacji prędkości przesuwu stołu.

Podnoszenie i opuszczanie wrzeciennika szlifierki jest dokonywane tylko ręcznie, przez obracanie kółka 5, które przez przekładnię ślimakową o przełożeniu 8 : 32 przekazuje ruch obrotowy pionowej śrubie pociągowej z gwintem o skoku P = 8 mm. Jeden obrót tego koła powoduje więc prze- g suw wrzeciennika o 1—8 = 2 mm. Na obwodzie tego kółka nacięta jest podziałka z liczbą działek 200. Obrót więc kółka 5 o jedną działkęf powoduje podniesienie lub opuszczenie wrzeciennika o = 0,01 mm.

Przesuw wrzeciennika w kierunku poziomym może być ręczny lub hydrauliczny. Odbywać się on może sposobem ciągłym lub tylko skokami przy końcu suwu stołu. Ręczne przesuwanie wrzeciennika jest potrzebne przy wstępnym ustawianiu ściernicy względem przedmiotu obrabianego. Odbywa się ono przez obracanie kółka 10 przekazującego ruch obrotowy przez przekładnię kół zębatych stożkowych o liczbach zębów 16 i 56 na kółko z = 15 o module 3 mm, toczące się po zębatce przytwierdzonej do wrzeciennika. Jednemu obrotowi kółka 10 odpowiada przesunięcie wrze- 16 ciennika o 1-15-3rc 43 mm. Ręczne przesuwanie wrzeciennika i)b w kierunku poziomym (poprzecznym) jest możliwe tylko po połączeniu ze sobą obu stron cylindra. To połączenie odbywa się przez obrót wałka z dźwignią 6 o 90°.

Przesuwanie wrzeciennika skokami (posuw poprzeczny) odbywa się przez obracanie zaworu 3 dźwignią 1. Do dozowania objętości oleju doprowadzonego do cylindra wrzeciennika, czyli do regulacji posuwu poprzecznego ściernicy, służy rękojeść 7 osadzona na czopie śruby ograniczającej przesuw tłoka 8, a tym samym i objętość doprowadzanego oleju.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>