Dłutownice Maaga cz. II

Dzięki takiemu rozwiązaniu skrzynki prędkości wałek II oraz wałek III mają dziewięć różnych prędkości obrotowych. Koło 66 jest kołem napędzającym mechanizm korbowy suwaka B dłutownicy. Zmiana długości skoku suwaka następuje przez zmianę promienia r odległości czopa napędowego od osi obrotu koła 66.

Przy zazębianiu kół zębatych skrzynki prędkości, przedstawionym na rys. 26-6, liczba skoków suwaka B na minutę jest równa grúa ta, wykonująca jedno wahnięcie na jeden skok suwaka B, służy do napędu stołu obrabiarki. Jest ona połączona łącznikiem D z dźwignią E, zakończoną zapadką napędzającą ruchem przerywanym koło zapadkowe o 120 ząbkach. Liczba ząbków zabieranych przez zapadkę w ramach jednego wahnięcia dźwigni C wynosi 2-20 i jest regulowana wielkością wychylenia tej dźwigni.

Na wrałku IV jest zamocowane koło 120 oraz koło 57 zazębione z kołem 38, przekazującym ruch obrotowy na wałek V przez przekładnię stożkową 35 i 35. Wałek VI otrzymuje napęd od wałka V przez trójkę przesuwną i przekazuje go na wałek napędowy VII stołu przez przekładnię kół walcowych o przełożeniu 1:1.

W prawym końcu wałka VII jest zamocowana nawrotnica z kołami stożkowymi o przełożeniu 1:1, napędzająca koło zębate 50. Koło to przekazuje ruch obrotowy na dwie przekładnie gitarowe. Przekładnia gitarowa z kołami wymiennymi zu z2, zs i z4, sprzęgnięta bezpośrednio sprzęgłem kłowym z kołem 50, przekazuje ruch obrotowy na stół F przez ślimak jednozwojny i ślimacznicę o 60 zębach. Druga przekładnia gitarowa z kołami wymiennymi zs, zSt s7 i zs> otrzymująca ruch obrotowy od koła 50 nawrotnicy, zazębionego z drugim kołem zębatym 50, jest przeznaczona do przesuwu stołu za pomocą śruby pociągowej z gwintem modułowym o skoku Sp = 2 it. Obie przekładnie gitarowe pokazano na dodatkowym dolnym rysunku.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>