Zespoły kontrolujqco-blokujqce

Urządzenia te są stosowane, gdy zachodzi potrzeba bądź nadania właściwego położenia przedmiotom niezupełnie dobrze zorientowanym, bądź też usunięcia ich na zewnątrz. Dwa przykłady takich urządzeń pokazano ma rys. 35-3. . – .

Doprowadzane do urządzenia przedmioty 1 (rys. a) mogą być skierowane do przodu czołem z otworem lub czołem bez otworu. Każdy z tych przedmiotów, wsuwając się do wolnej przestrzeni korpusu 2, napotyka odchylny haczyk 3. Jeżeli na czole przedmiotu znajduje się otwór, to przedmiot taki zostaje zawieszony na haczyku i spada płaskim czołem do przewodu odprowadzającego 4 jeśli przedmiot jest skierowany czołem bez otworu, to nie zaczepi się na haczyku i zsunie się w swym prawidłowym położeniu do przewodu 4.

Na rysunku 35-3b jest pokazana rynienka ześlizgowa 5, po której zsuwają się śruby 6, przy czym wymagana jest pozycja łbem naprzód. Jeżeli zsuwa się śruba sworzniem do przodu, to wpada on w wydłużone okienko rynienki o szerokości mniejszej od wymiaru łba i śruba zawisa łbem na rynience, po czym odgięty języczek 7 odchyla śrubę do właściwej pozycji.

Przykład zastosowania urządzenia kontrolująco-blokującego do zatrzymywania obrabiarki przedstawiono na rys. 35-3e. Nad przesuwającymi się przedmiotami 8 znajduje się tarczka kontrolna 9, której występy wchodzą kolejno w czołowe pogłębienia przedmiotów. Jeżeli któryś z przedmiotów ma niewłaściwą pozycję, to tarczka nie może się obrócić i w wyniku jej uniesienia się następuje zwarcie styków, co powoduje wysłanie sygnału do zatrzymania obrabiarki.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>