Urządzenia do obracania przedmiotu obrabianego

Urządzenia służące do obracania przedmiotu obrabianego w automatycznych liniach obrabiarkowych mają na celu zmianę jego pozycji do następnej obróbki. Przykłady takich urządzeń pokazano na rys. 35-7.

Urządzenie przedstawione na rys. a służy do obracania przedmiotu w płaszczyźnie poziomej. Przedmiot 1 zostaje uchwycony szczękami 2 i uniesiony w górę przez przesunięcie w dół tłoka 3 pracującego w cylindrze pneumatycznym. Następnie górny, poziomy cylinder przesuwa trzpień z obwodową zębatką powodując obrót koła zębatego 5 osadzonego na drążku zawieszenia podnośnika. W ten sposób przedmiot zostaje obrócony o 90° łub 180°, po czym podnośnik opuszcza przedmiot i następuje zwoi- nienie szczęk.

Inne urządzenie (rys. b) służy do obracania przedmiotu w płaszczyźnie pionowej. Przedmiot obrabiany 1, przesuwany na przenośniku 6, zostaje wprowadzony do bębna 7, obracającego się względem osi poziomej. Po obróceniu bębna o 180° przedmiot jest przesuwany na następne stanowisko obróbkowe.

Tego typu urządzenia obracające przedmiot w płaszczyźnie pionowej są wykorzystywane w liniach obrabiarkowych nie tylko do zmiany jego pozycji, ale również do wysypania wiórów nagromadzonych wewnątrz przedmiotu lub wewnątrz uchwytu, w którym jest zamocowany przedmiot. Takie stanowisko w linii obrabiarkowej jest nazywane stanowiskiem od wiórowania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>