Urządzenia do kontroli wykonania poprzedniego zabiegu cz. II

Urządzenie pneumatyczne, pokazane na rys, 38-7a, jest przeznaczone do kontroli stanu wierteł o małych średnicach (ok. 1,5 mm) na podstawie sprawdzania przelotowości wywierconych otworów. Elementem kontrolującym jest główka 5 typu A lub B, która zostaje dociśnięta do powierzchni przedmiotu obrabianego w miejscu wykonanego otworu. Przewód powietrzny główki jest zakończony gumowym pierścieniem 4 mocowanym za pomocą tulejki 3. Pierścień ten uszczelnia powierzchnię styku główki z przedmiotem obrabianym, wskutek czego powietrze z przewodu powietrznego może wypływać tylko przez przewiercony prawidłowo otwór. Sprężone powietrze o nadciśnieniu 0,154-0,20 MPa jest doprowadzane do układu kontrolnego przedstawionego na szkicu bocznym. Gdy otwór nie został wykonany przelotowo, następuje wzrost ciśnienia powietrza nie mogącego swobodnie wypływać z główki. Drugi koniec przewodu powietrznego jest połączony z mieszkiem kontrolnym 1, a zatem wzrost ciśnienia powietrza powoduje deformację mieszka, głównie jego przyrost długości. Zmiana ta wywołuje obrót dźwigni 2. Znajdująca się na lewym końcu dźwigni śruba regulacyjna naciska na wyłącznik elektryczny, powodując przepływ prądu w obwodzie sterującym i wyłączenie silnika napędowego. Jednocześnie następuje sygnał o konieczności wymiany uszkodzonego wiertła.

Końcówka, typu .4 ma zastosowanie przy kontrolowaniu wykonania otworów w przedmiotach płaskich, natomiast typu B – przy kontroli otworów wykonywanych na powierzchniach wklęsłych. '

Inny dotykowy sposób sprawdzania wymiaru średnicy dokładnych otworów metodą pneumatyczną polega na stosowaniu głowiczek kontrolnych {rys. 38-8a i b). Po wprowadzeniu tej glowiczki do otworu końcówka dźwigni 1 styka się z powierzchnią otworu. Odchylenia wyińiaru rze- czywistego średnicy otworu od wartości nastawionej powodują zmianę położenia tej dźwigni i jednocześnie zwiększenie łub zmniejszenie szczeliny. Zmiana szczeliny, przez którą wypływa powietrze doprowadzone przewodem 2, wywołuje zmiany ciśnienia powietrza w urządzeniu kontrolnym. Nadmierny wzrost ciśnienia powietrza, występujący w przypadku granicznego zużycia narzędzia, działa na elektropneumatyczny wyłącznik, uniemożliwiający dalszą pracę jednostki, na której znajduje się rozwiertak. Równocześnie z wyłączeniem jednostki następuje sygnalizacja świetlna informująca o konieczności wymiany zużytego narzędzia. Oprawka jest wyposażona w szczotki 3, mające za zadanie usuwać wióry ze strefy pomiaru w celu uzyskania poprawnego wyniku.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>