Tokarki zataczarki

Zgodnie ze swą nazwą tokarki zataczarki są przeznaczone do zataczania ostrzy narządzi wieloostrzowych, głównie frezów. Rozróżnia się zataczarki uproszczone, służące tylko do zataczania frezów krążkowych (są to obrabiarki bez posuwu wzdłużnego suportu narzędziowego) oraz zataczarki uniwersalne, przystosowane do zataczania frezów ślimakowych (z posuwem wzdłużnym), a ponadto do toczenia przedmiotów o przekroju nieko- lowym oraz gwintów.

Zasada zataczania ostrzy freza jest przedstawiona na rys. 21-39. Frez 1 o liczbie ostrzy z wykonuje powolny ruch obrotowy ze stalą prędkością obrotową w kierunku zaznaczonym strzałką. Nóż 2, zamocowany na suporcie zataczarki, wykonuje ruch postępowo-zwrotny w kierunku do osi freza. Ruchami noża steruje krzywka 3 obracająca się ze stałą prędkością obrotową w kierunku zaznaczonym strzałką. Docisk czopa prowadzącego 4 (połączonego sztywno z suportem) do obwodowej powierzchni krzywki zapewnia sprężyna 5.

Podczas obrotu krzywki o kąt cp odbywa się powolny dosuw noża i zataczanie ostrza freza, a przy obrocie o kąt 360° – cp = p odbywa się szybkie cofanie noża. Jednemu obrotowi krzywki odpowiada obrót freza o jedno ostrze. Drogę ruchu wierzchołka noża względem freza zaznaczono linią przerywaną.

Przykłady zataczania frezów kształtowych przedstawiono na rys. 21-39Ó (zataczanie promieniowe) oraz na rys. 2139c (zataczanie skośne). Schemat kinematyczny zataczarki uniwersalnej typu TNB-55 przedstawia rys. 21-40, Wrzeciono WR jest napędzane przez dwubiegowy silnik elektryczny za pomocą skrzynki prędkości obejmującej wałki Id-V. Po- przeczny wałek IV ze ślimakiem trzykrotnym służy do ręcznego obracania wrzeciona.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>