Tokarki zataczarki – dalszy opis

Przy zataczaniu frezów bez posuwu wzdłużnego jest konieczny tylko ruch obrotowy wałka zataczającego XV, na którym jest osadzone koło stożkowe 1 (widoczne na rys. b), zazębione z kołem 2. Koło stożkowe 2 jest zamocowane na krótkim pionowym wałku znajdującym się w osi obrotu obrotnicy dolnej 8, spoczywającej na saniach suportowych 3. W górnym końcu wspomnianego wałka jest zamocowana krzywka 4, a do niej dociskany palec prowadzący 5 suportu poprzecznego 6 pod działaniem sprężyny 7. Sanie poprzeczne, łącznie z obrotnicą 8, można ustawiać pod dowolnym kątem i stosować zataczanie skośne lub poosiowe (wzdłużne). Na saniach poprzecznych znajduje się obrotnica górna 9, umożliwiająca niezależne i dodatkowa skręcanie sań narzędziowych 10 z imakiem nożowym 11.

Przełożenie o wartości 1/2 występuje w przekładni różnicowej znajdującej się między wałkami XIV i XII przy unieruchomionym kol.e stożkowym tej przekładni osadzonym luźno na wałku XII.

Przy zataczaniu frezów ślimakowych suport zataczarki musi wykonywać – oprócz ruchu postępowo-zwrotnego – jeszcze powolny ruch wzdłużny. Do wzdłużnego przesuwu suportu służy śruba pociągowa (na rysun ku – przedłużenie wałka VIII). Ten ruch wzdłużny suportu musi mieć określony posuw p, przypadający na jeden obrót freza. Jest on równy skokowi linii śrubowej ślimaka zataczanego freza i jest uzyskiwany przez koła wymienne a3, b3 c3 i d3 przekładni gitarowej Ta przekładnia odgrywa identyczną rolę jak przy toczeniu gwintu na tokarce uniwersalnej.

Jednak we frezach ślimakowych istnieją rowki wiórowe skośne, prostopadłe do linii śrubowej zwojów ślimaka freza. W tym czasie -więc, w którym frez wykona jeden obrót, a suport przesunie się o posuw7 p, krzywTka musi wykonać nieco większą lub nieco mniejszą liczbę obrotów od liczby ostrzy freza z, zależnie od kierunku przesuwu suportu oraz od kierunku zwojności freza. Tę dodatkową część liczby obrotów krzywki otrzymuje się za pomocą przekładni różnicowej, otrzymującej dodatkowy ruch obrotowy od śruby pociągowej przez koła stożkowe 48 i 36, koła walcowe 36 i 24 oraz przekładnię gitarową x2 i przekładnię ślimakową 3 i 18.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>