Szlifierki do płaszczyzn pionowe i karuzelowe

Zmiana kierunku poprzecznego przesuwu wrzeciennika odbywa się ręcznie, przez przestawianie rękojeści 9 suwaka rozdzielczego. To przestawianie może być również automatyczne – za pomocą zderzaków krańcowych mocowanych na prowadnicach wrzeciennika. ,

Szlifierki do płaszczyzn pionowe, czyli pracujące czołową powierzchnią ściernicy, są znacznie wydajniejsze od szlifierek poziomych, pracujących obwodem ściernicy. Szlifierki te są stosowane zańówno do zgrubnego, jak i wykańczającego szlifowania dużych przedmiotów. Pewną wadą szlifierek czołowych jest znaczne wydzielanie się ciepła w procesie szlifowania z uwagi na dużą powierzchnię styku ściernicy z przedmiotem. Z tego względu szlifierki te mają z reguły urządzenia do bardzo obfitego chłodzenia przedmiotu obrabianego.

Szlifierki do płaszczyzn karuzelowe różnią się od szlifierek wzdłużnych znacznie prostszą budową, ponieważ okrągły stół tych szlifierek jest napędzany mechanicznie, a nie hydraulicznie. Szlifierki te są stosowane do szlifowania dużych powierzchni pierścieniowych lub małych powierzchni w przedmiotach mocowanych na stole współśrodkowo względem jego osi obrotu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>