Szlifierki do kół zębatych – dalszy opis

Najbardziej rozpowszechnionymi szlifierkami obwiedniowymi w Polsce są szlifierki typu Maaga (metoda jj oraz typu Niles (metoda g). Zasada obwiedniowego szlifowania koła zębatego walcowego na szlifierce Maaga jest przedstawiona na rys. 26-10. Koło obrabiane 1 jest zamocowane na trzpieniu 2, na końcu którego znajduje się krążek toczny 3 o średnicy równej średnicy koła zasadniczego szlifowanego koła zębatego. Do krążka tego są przymocowane końce taśm stalowych 4. Drugie końce obu taśm są zamocowane do ramki 5 przykręconej do stołu 7 śrubami 8. Po prowadnicach poprzecznych stołu przesuwają się w kierunku strzałek A-A' sanie 6 łącznie z trzpieniem 2 i kołem szlifowanym 1. Ponieważ ramka 5 nie wykonuje ruchu poprzecznego, więc krążek toczny toczy się bez poślizgu po linii prostej wyznaczonej przez taśmy, a tym samym koło obrabiane toczy się w obie strony po wyobrażalnej zębatce,, której ząb reprezentują obie ściernice. Dla przeszlifowania zębów na całej szerokości wieńca stół szlifierki wykonuje ruch wzdłużny w kierunku strzałek B-B\ Po przesunięciu się stołu w obie strony kończy się jeden cykl obróbkowy i następuje podział przedmiotu, czyli obrócenie koła szlifowanego o jeden ząb.

Zasada szlifowania koła zębatego walcowego na szlifierce typu Niles- (rys. 26-11) odpowiada całkowicie dłutowaniu kół zębatych na dłutownicy Maaga. Pełny cykl obróbki jednego wrębu, czyli szlifowanie bocznych powierzchni dwóch sąsiednich zębów dzieli się na następujące etapy. W eta'- pie I koło obrabiane przetacza się po wyobrażalnej zębatce od lewej strony do prawej, a ściernica o zarysie trapezowym szlifuje lewą powierzchnię zęba 3 od wierzchołka do dna wrębu. Po zakończeniu suwu stół obraca się w prawo (etap II), wskutek czego oszlifowana powierzchnia zęba odsuwa się od ściernicy i zderzak sań stołu zmienia kierunek ruchu tocznego. Przy powrotnym suwie stołu od prawej strony do lewej (etap III) najpierw dosuwa się do ściernicy prawa powierzchnia boczna zęba 2, po -czym następuje jdj szlifowanie od dna wrębu do wierzchołka zęba. Stół przesuwa się dalej w lewo z przetaczaniem się koła obrabianego po wyobrażalnej zębatce (etap IV). W krańcowym położeniu stołu sanie stołu zatrzymują się i następuje podział, czyli stół obraca się z 1/z obrotu (etap V). Przy ruchu powrotnym stołu następuje szlifowanie lewej powierzchni zęba 2 (etap VI). Ten cykl obróbki powtarza się aż do momentu przeszlifowania wszystkich zębów.

Szlifierki typu Niles są budowane w układzie pionowym oprócz wymienionych ruchów ściernica przesuwa się ruchem prostoliniowo-zwrot- nym w kierunku pionowym. W przypadku szlifowania zębów śrubowych ściernica jest przesuwana w kierunku odchylonym od kierunku pionowego o kąt pochylenia linii śrubowej zębów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>