Nowoczesne rozwiązania automatycznych linii obrabiarkowych

Wymagania dotyczące skrócenia czasu przestojów linii, związanych z zużyciem narzędzia, trzeba rozpatrywać oddzielnie dla każdego czasu składowego wykonania poszczególnych czynności związanych z wymianą narzędzia. Ponadto samo pojęcie wymiany narzędzia może obejmować bądź wymianę całego narzędzia, bądź tylko jego ostrza, jak to ma miejsce np. w przypadku noży tokarskich z przestawnymi płytkami wieloostrzowymi.

Podstawową czynnością wymiany narzędzia jest mocowanie nowego narzędzia. Stosowanie szybko mocujących uchwytów narzędziowych (oprawek) powoduje skrócenie czasu wymiany narzędzia. Za pomocą tego typu uchwytów są mocowane przede wszystkim narzędzia trzpieniowe, jak np. wiertła, pogłębiacze, rozwiertaki oraz narzędzia zespołowe (wielo- zabiegowe). Również noże tokarskie są mocowane w imakach szybko mo cujących. W tym ostatnim przypadku właściwe mocowanie noża odbywa się za pomocą sił skrawania.

Nowoczesne rozwiązania automatycznych linii obrabiarkowych przewidują dla niektórych stanowisk automatyczną wymianą narządzi, której podstawową zaletą jest możliwość dokonania tej czynności bez udziału operatora i bez zatrzymywania pracy całej linii lub jej odcinka.

Automatyczna wymiana narzędzi w liniach obrabiarkowych różni się zasadniczo od automatycznej wymiany narzędzi w obrabiarkach wielo- zabiegowych ze sterowaniem programowym, nazywanych centrami obróbkowymi. W pierwszym przypadku wymiana dotyczy narzędzi jednoimien- nych, służących do wykonywania takiego samego zabiegu obróbkowego, natomiast w drugim przypadku wymiana dotyczy różnoimiennych narzędzi pracujących w kolejności wykonywanych zabiegów zgodnie z przewidzianym programem obróbki.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>