Kopiały frezarskie

Zasada frezowania kopiowego obwodowego na frezarce pionowej jest przedstawiona na rys. 31-4. Na stole frezarki zamocowano podstawę przyrządu 1 z prowadnicami wzdłużnymi, po których przesuwa się płyta 2 ze stołem obrotowym 3. Na stole obrotowym są zamocowane kopiał 4 i przedmiot obrabiany 5. Obciążnik 6 służy do zapewnienia stałego przylegania kopiału do rolki prowadzącej 7. Stół obrotowy jest obracany ręcznie za pomocą kółka 8.

Zarys kopiału do zadanego przedmiotu znajduje się wykreśłnie. Przykład wyznaczenia zarysu kopiału w przypadku, gdy frez i rolka znajdują się po jednej stronie osi obrotu stołu, przedstawiono na rys. 31-5a, a w przypadku gdy frez i rolka znajdują się po przeciwnych stronach osi obrotu stołu – na rys. 31-5b. Kolejność postępowania przy wyznaczaniu zarysu kopiału jest następująca: najpierw wykreślamy zarys przedmiotu obrabianego 1 i obieramy środek jego obrotu. Jeżeli znaczna część obwodu przedmiotu jest ograniczona lukiem koła, to środek tego luku (po zamocowaniu przedmiotu na stole obrotowym) przyjmujemy za środek obrotu przedmiotu. Następnie – znając promień freza r}- – rysujemy szereg jego położeń stycznie do zarysu przedmiotu i ze środka obrotu prowadzimy promienie 0,1, 2 itd., przechodzące przez środek położeń freza. Na wykreślonych promieniach odkładamy między osią freza i osią rolki stałą odległość a i rysujemy znanym promieniem rr jej poszczególne położenia, odpowiadające wyznaczonym poprzednio położeniom freza. Linia 2 styczna do kolejnych położeń rolki przedstawia szukany zarys kopiału. Jeżeli frez i rolka znajdują się po tej samej stronie osi obrotu stołu, to zarys kopiału jest w pewnym stopniu podobny do zarysu przedmiotu, jeżeli natomiast frez i rolka znajdują się po przeciwnych stronach osi obrotu, to zarysy te nie są do siebie podobne.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>