Klasyfikacja i budowa linii obrabiarkowych cz. III

Przez stanowisko wolne (lub „pośrednie”) rozumie się wydzielone miejsce linii, gdzie zatrzymuje się przedmiot obrabiany, lecz gdzie nie odbywa się żaden zabieg obróbkowy ani kontrola. Wolna przestrzeń tego miejsca (stanowiska) umożliwia dostęp personelowi nadzorującemu linię do sąsiednich stanowisk obróbkowych i kontrolnych. Na niektórych wolnych stanowiskach znajdują się urządzenia (obrotnice) do zmiany pozycji przedmiotu obrabianego lub tylko do jego chwilowego obrócenia razem z uchwytem dla tzw. odwiórowania, czyli dla wysypania wiórów nagromadzonych w uchwycie. Przykładami stanowisk wolnych w pokazanej linii są stanowiska VII i VIII.

Na stanowisku załadowczym IX, na początku linii, odbywa się mocowanie przedmiotu 1 w uchwycie 2, a na stanowisku wyładowczym X, będącym końcowym stanowiskiem linii, odbywa się wyjmowanie obrobionego przedmiotu z uchwytu. Po wyjęciu przedmiotu z uchwytu (nazywanego często „sputnikiem”) uchwyt wraca na stanowisko załadowcze. W linii wg rys. 27-8 uchwyt zsuwa się po zapadni 3 na wózek 4 transportujący go do stanowiska załadowczego, gdzie wyrzutnią 5 jest podnoszony do położenia roboczego. Przesuwanie uchwytu razem z przedmiotem obrabianym kolejno do następnych stanowisk linii odbywa się za pomocą przenośnika napędzanego przez specjalne urządzenie 6. Sposoby automatycznego transportu przedmiotów w liniach obrabiarkowych są opisane w dalszej części książki.

Odprowadzanie wiórów na zewnątrz linii obrabiarkowych odbywa się za pomocą dodatkowych przenośników. W omawianej linii przenośnik taki (7) pokazano tylko schematycznie. Rozpatrzona powyżej linia automatyczna charakteryzuje się prostoliniowym przesuwaniem przedmiotów obrabianych do następnych stanowisk. Oprócz takich linii spotykane są również, lecz stosunkowo rzadko, tzw. linie „rotorowe”, budowane z obrabiarek zespołowych z wielopozy- cyjnymi stołami obrotowymi. Przekazywanie przedmiotów obrabianych z jednej takiej obrabiarki na następną odbywa się oddzielnymi przenośnikami kołowymi (rotorami) w postaci stołów obrotowych. Wszystkie automatyczne linie obrabiarkowe są wyposażone w układ sterowania, włączany i wyłączany przyciskami centralnego pulpitu sterującego.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>