Frezarki wspornikowe – dalszy opis

Napęd hydrauliczn o-m echaniczny posuwów polega na zastosowaniu trzech oddzielnych silników hydraulicznych, połączonych przekładniami zębatymi ze śrubami wspornika oraz śrubami sań poprzecznych i stołu frezarki. Do silników tych jest doprowadzany olej tłoczony przez pompę o zmiennej wydajności. Taki napęd posuwów jest stosowany we frezarkach wspornikowych poziomych i pionowych o dużej mocy {10-f-30 kW). , '

We frezarkach wspornikowych pionowych napęd mechanizmów posuwowych jest podobny jak we frezarkach poziomych, inny jest natomiast napęd wrzeciona (rys. 24-3 – frezarka typu FYA polskiej produkcji). Od silnika umieszczonego w dolnej części kadłuba 4 napęd jest przenoszony na koło pasowe 9 osadzone na tulei it). Do tulei tej jest przymocowana zewnętrzna część 11 sprzęgła wielopłytkowego, służącego do włączania ruchu obrotowego wrzeciona. Na tulei jest wykonany, wieniec zębaty z26, zazębiony z podwójnym kołem zębatym z27 i z2S. Wałek lla, na którym jest osadzone to podwójne koło zębate, służy do przeniesienia napędu na skrzynkę posuwów oraz na pompę olejową i pompę 12 do cieczy chłodzącej. Hamulec wielopłytkowy 13, przełączany równocześnie ze sprzęgłem przesuwką 14, służy do szybkiego zatrzymywania wrzeciona. Zmianę wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło dokonuje się przez regulację napięcia sprężyny 15 za pomocą nakrętki 7. Wszystkie wałki 21-stopnio- wej skrzynki prędkości są ułożyskowane w kadłubie.

Skrzynka prędkości, sterowana hydraulicznie, składa się z czwórki przesuwnej między wałkami II i III, dwójki przesuwnej między wałkami III i IV, nawrotnicy z kołem przesuwnym z12, przekładni dwustopniowej między wałkami IV, IVa i V (włączanej sprzęgłem kłowym) oraz przekładni dwustopniowej między wałkami V i VI z kołem przesuwnym z20. Niektóre prędkości obrotowe wrzeciona są „pokryte”, czyli otrzymywane różnymi drogami przeniesienia napędu.

W pionowo przesuwnej głowicy 1 jest ułożyskowane wrzeciono 2, Na- napęd na wrzeciono jest przenoszony z wałka VII kołami stożkowymi z2i i z2S z zębami łukowymi. Wrzeciono jest odciążone, gdyż koło z2S jest ułożyskowane w nieruchomej oprawie 6 przykręconej do kadłuba. Do odciążenia głowicy służy przeciwciężar 5 zawieszony na łańcuchu 2.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>