Frezarki obwiedniowe

Przykład schematu kinematycznego frezarki obwiedniowej przedstawiono na rys. 26-1. Mechanizmy napędowe frezarki obwiedniowej zapewniają następujące ruchy: ruch obrotowy freza, ruch obrotowy stołu, przesuw pionowy suportu oraz poziomy przesuw stołu. Źródłem napędu dla wszystkich tych ruchów jest silnik elektryczny 1. Frezarka jest też wyposażona w drugi silnik elektryczny 2, służący do szybkich przesuwów suportu freza. Dla wzajemnego powiązania wymienionych poprzednio ruchów składowych istnieją we frezarce cztery przekładnie gitarowe:

– gitara prędkości obrotowej freza z kołami wymiennymi A i B,

– gitara podziału z kołami wymiennymi a, b, c, d do powiązania ruchu obrotowego freza z ruchem obrotowym stołu,

– gitara posuwu z kołami wymiennymi a, b', c', d' do zmiany wartości roboczego posuwu pionowego suportu freza, '

– gitara przekładni różnicowej z kołami wymiennymi a”, b”, c”, d” do . dodatkowego ruchu obrotowego stołu przy frezowaniu zębów śrubowych.

Prędkości obrotowe wrzecion frezarek obwiedniowych mogą być i często są regulowane kołami wymiennymi z następujących względów:

– Potrzeba zmiany prędkości obrotowej wrzeciona zachodzi przy obsłudze tych maszyn stosunkowo rzadko, bowiem frezarki obwiedniowe są przeznaczone do robót w większych partiach lub przy. produkcji masowej. Czas potrzebny na zmianę prędkości obrotowej wrzeciona jest i tak mały w porównaniu z całym czasem potrzebnym na przezbroje- nie obrabiarki.

– Frezarka obwiedniowa jest obrabiarką o złożonych łańcuchach kinematycznych i stosunkowo skomplikowanej budowie. Uproszczenie konstrukcji wynikające z zastosowania kół wymiennych zamiast skrzynki przekładniowej jest więc w tych maszynach celowe.

Na frezarce obwiedniowej mogą być nacinane koła zębate z zębami prostymi i śrubowymi, jak również koła ślimakowe (ślimacznice).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>