Dłutownice Maaga cz. III

W opisanym schemacie kinematycznym dłutownicy Maaga został pominięty centralny bęben sterujący, służący do automatyzacji wszystkich ruchów obrabiarki w ramach jednego cyklu roboczego. Cykl ten składa się z następujących czynności: nacinanie uzębienia, zatrzymanie noża nad kołem obrabianym, cofnięcie stołu i ustawienie koła w położeniu do nacinania następnego zęba. Pełny cykl jest wykonywany w czasie jednego obrotu bębna sterującego. Obrót ten dzieli się na następujące etapy:

– 0,4 obrotu – nacinanie uzębienia w kole obrabianym (ruch roboczy suwaka oraz ruch obrotowy i przesuw stołu),

– 0,5 obrotu – cofanie stołu i koła obrabianego w skrajne położenie, dokonywane ruchem przyspieszonym,

– 0,1 obrotu – przesunięcie stołu ze skrajnego położenia do położenia roboczego (dla usunięcia wszystkich luzów w mechanizmach napędu).

Przy nacinaniu jednego zęba koła obrabianego w ramach jednego cyklu obróbczego liczby zębów kół wymiennych zu z2, z3 i z4 ustala się na podstawie zależności w której z – liczba zębów koła obrabianego.

Obrotowi koła obrabianego o jedną podziałkę P musi odpowiadać przesunięcie stołu również o jedną podziałkę P, czyli powiązanie kinematyczne- obrotu i przesuwu stołu można wyrazić równaniem

W przypadku nacinania kół zębatych z zębami śrubowymi suwak dłubowej zębów koła obrabianego. Liczby zębów gitary przesuwu stołu ustala się na podstawie wzoru zs z8 4 cos [3 w którym m – moduł normalny koła obrabianego.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>