Zespoły chwytajqco-ustawiajqce

Prosty przykład urządzenia odgrywającego rolę całego podajnika przedmiotów walcowych na szlifierkę bezkłową przedstawia rys. 35-la. W koszu 1, do którego zostały wsypane przedmioty 2, znajduje się suwak 3, wykonujący ruchy postępowo-zwrotne wzdłuż prawej, pionowej powierzchni kosza. Górne czoło suwaka jest skośne i ma kształt pryzmy z ostrymi krawędziami. Na pryzmie tej mogą się utrzymywać tylko przedmioty, których oś wzdłużna pokrywa się z osią pryzmy. Po podniesieniu się suwaka do górnego położenia przedmioty zsuwają się przez okienko 4 na rynienkę ześlizgową 5, którą są kierowane do przestrzeni między tarczami szlifierki bezkłowej. suwakiem, b) L bębnem obrotowym

Inny przykład mechanizmu chwytająco-ustawiającego przedstawia rys. 35-15. Przeznaczone do podawania przedmioty 7, którymi mogą być małe trzpienie lub kulki, są zasypywane do bębna obrotowego 6. Przedmioty te układają się we wgłębieniach wewnętrznej powierzchni bębna. Wygięta po luku zasłona 8 utrzymuje przedmioty w poprzednim położeniu aż uo osiągnięcia przez nie miejsca zamocowania rynienki ześlizgowej 9, która kieruje, je do urządzeń produkcyjnych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>