Urzqdzenia do regulacji automatycznej cz. III

Podwyższone ciśnienie powietrza w lewej gałęzi stycznika wywołuje wygięcie przepony 9 i odpowiednie podwyższenie poziomu rtęci w prawej gałęzi. Dla zabezpieczenia wysokiej dokładności pomiaru podczas ruchu przedmiotu obrabianego w kierunku do sprawdzianu zostaje uruchomiony cylinder hydrauliczny 10, otwierający zawór przedmuchiwania 4. Przez skośne kanały sprawdzianu pneumatycznego obrabiany otwór, zostaje przedmuchany powietrzem pod ciśnieniem 0,3-0,4 MPa, które oczyszcza go od wiórów, emulsji itp., po czym przy dalszym ruchu stołu w lewo tłok przesuwa się otworem na dysze pomiarowe sprawdzianu 8.

Przy zmniejszonym wymiarze otworu poziom rtęci w styczniku podnosi się, co powoduje zanurzenie w niej końcówki stykowej U. Po upływie ok. 0,5 s, gdy ustali się poziom rtęci, zostaje naciśnięty wyłącznik krańcowy 12 i jeżeli końcówka 11 jest zanurzona w rtęci, to zamknie się obwód przekaźnika 24, który zadziała i zewrze styki 25, powodując zamknięcie obwodu prądu elektromagnesu 13. Elektromagnes zadziała. W tym przypadku rdzeń elektromagnesu przesuwa suwak rozrządczy 14 i olej pod ciśnieniem wpływa do cylindra hydraulicznego 15. Przesuwające się tłoczysko cylindra 15 obraca za pośrednictwem przekładni zębatej wodzidło 16 z palcem wodzącym 17 i zapadką 18. Palec przełącza sprzęgło 19, a zapadka obraca koło zapadkowe 20. Koło to za pomocą cięgna 21 oddziałuje na oprawkę wytaczarską, powodując zwiększenie wysunięcia noża z oprawki. Ruch tłoczyska cylindra hydraulicznego 15 jest ograniczony regulowanym elektrozderzakiem 22, którym można zmieniać wielkość impulsu, a tym samym i wysunięcie noża. Przy zamknięciu elektrozdenzaka zostaje włączony przekaźnik blokujący (nie pokazany na rysunku), który otwiera styk 23 (normalnie zamknięty), wskutek czego wszystkie mechanizmy powracają do położenia wyjściowego. Regulacja ustawienia noża, kompensująca jego zużycie, dokonywana jest w granicach sprężystych odkształceń rozciętej oprawki wytaczarskiej.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>