Uchwyty do szybkiej wymiany narzędzi na frezarkach

Czas trwania zmiany narzędzia na frezarkach na inne narzędzie w celu dokonania następnego zabiegu technologicznego jest bardzo długi. Gdyby na przykład po wykonanej pracy frezem walcowo-czołowym zaistniała konieczność przeprowadzenia dalszej obróbki frezera trzpieniowym kątowym, to trzeba by było zdjąć nie tylko frez walcowo-czołowy z trzpienia zabierakowego, ale również wymontować ten trzpień z końcówki wrzeciona po odkręceniu śruby przechodzącej przez wrzeciono frezarki. Po wyjęciu tego trzpienia należałoby następnie osadzić w stożkowym gnieź- dzie wrzeciona oprawkę zaciskową do zamocowania w niej freza trzpieniowego.

Ten długi czas trwania wymiany narzędzi na frezarkach powodował, że następny zabieg technologiczny frezowania przeprowadzano na innej frezarce, co wiązało się jednak ze zmianą zamocowania przedmiotu obrabianego, a co za tym idzie – pogorszeniem dokładności obróbki. Obecnie problem ten został rozwiązany przez zastosowanie specjalnych uchwytów do szybkiej wymiany narzędzi na frezarkach. Przykład możliwości szybkiej wymiany różnorodnych narzędzi na frezarkach przedstawia rys. 24-5.

Budowa uchwytu do szybkiej wymiany narzędzi na frezarkach jest przedstawiona na rys. 24-6. Uchwyt taki składa się z dwóch zasadniczych części: 1 – obsady zamocowanej na stałe w gnieździe końcówki wrzeciona oraz 2 – szybkowymiennej oprawki przystosowanej do mocowania freza trzpieniowego lub nasadzonego. Korpus oprawki jest osiowany na powierzchni walcowej czopa 3 obsady. Zamocowanie oprawki w obsadzie odbywa się za pomocą nakrętki 4, która dociska czołową powierzchnię oprawki do czołowej powierzchni obsady, .

Moment obrotowy jest przenoszony z obsady na korpus oprawki za pomocą czterech zabieraków czołowych (kamieni) 5 przykręconych do korpusu oprawki. Dla zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni obsady przed drobnymi wiórkami i płynem chłodzącym na oprawce jest osadzony elastyczny pierścień uszczelniający 6 przylegający do czołowej powierzchni nakrętki. wana wahliwie w nakrętce. Kołeczek 5 pod działaniem sprężynki 9 dociska roboczą powierzchnię zapadki z naciętymi ząbkami do kołnierza obsady, na którym obok gwintu są nacięte takie same ząbki jak w zapadce (rys. 24-7c). Przy odkręcaniu nakrętki trzeba uprzednio nacisnąć prawy koniec zapadki.

Jeszcze bardziej uniwersalne rozwiązanie uchwytów narzędziowych firmy .SANDVIK-KOSTA pokazano na rys. 24-8. Górna część tego rozwiązania A (ponad osią) dotyczy szybkiej wymiany oprawek z narzędziami nasadzanymi, jak np. z frezami walcowo-czołowymi, głowicami frezowymi, frezami kątowymi itp., natomiast dolna część tego rozwiązania B (pod osią) wskazuje na możliwość szybkiej wymiany oprawek z frezami trzpieniowymi z uchwytem stożkowym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>