Tokarki kopiarki

Tokarkami kopiarkami są nazywane tokarki przeznaczone wyłącznie do toczenia kopiowego. Tokarki te dzielą się na: a) wzdłużne – do toczenia powierzchni obrotowych, odtwarzających zarys wzornika wzdłuż tworzącej, b) poprzeczne – do toczenia powierzchni walcowych o przekroju poprzecznym nieokrągłym (np. kwadratowym, trójkątnym, eliptycznym itp.), c) przestrzenne – do jednoczesnego kopiowania przekrojów wzdłużnych i poprzecznych.

Bardziej ogólny podział tokarek kopiowych przewiduje tokarki kopiowe 180-stopniowe i 90-stopniowe. Przy toczeniu kopiowym 180-stopniowym mogą być toczone obustronne odsądzenia prostopadłe do osi toczenia, tzn. zwrócone zarówno w stroną konika, jak i wrzeciona, podczas jednego przejścia suportu. W przypadku toczenia powierzchni walcowych jest wstrzymany ruch sań poprzecznych, a w przypadku toczenia powierzchni czołowych – ruch sań wzdłużnych. Przy toczeniu innych powierzchni, na przykład stożków, ruch jednocześnie wykonują sanie wzdłużne i poprzeczne. Przykłady toczenia kopiowego 180-stopniowego wzdłużnego i poprzecznego pokazano na rys. 21-37.

Toczenie kopiowe 90-stopniowe odbywa sią za pomocą urządzeń z saniami narzędziowymi nachylonymi od osi toczenia pod ostrym kątem. Toczenie to może się odbywać również za pomocą sań wzdłużnych i poprzecznych wykonujących ruchy wzajemnie prostopadłe, lecz tak ze sobą sprzężone, że wypadkowa tych ruchów może być skierowana pod ostrym kątem do osi tokarki. Na tokarkach kopiowych 90-stopniowych można obrabiać odsądzenia prostopadłe do osi toczenia tylko z jednej strony.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>