Tokarki kopiarki – dalszy opis

Na rys. 21-38 jest pokazany schemat budowy nowoczesnej tokarko- -kopiarki wzdłużnej TGA 18 polskiej produkcji oraz jej urządzenia kopiującego pracującego metodą toczenia 90-stopniowego, Na tokarce tej można obrabiać przedmioty o nieregularnych kształtach obrotowych oraz wałki stopniowe z prostopadłymi odsadzeniami.

Po prowadnicach ioża, w płaszczyźnie nieznacznie odchylonej od płaszczyzny pionowej, przesuwa się w kierunku wzdłużnym suport z saniami kopiowymi 1. W dolnym końcu tych sań jest zamocowany imak nożowy, a górny koniec sań jest sztywno połączony z tłokiem pracującym w nieruchomym cylindrze hydraulicznym 2. Obok sań kopiowych znajduje się suwak kopiujący 3 z palcem wodzącym 4 ślizgającym się po wzorniku 5. Przedmiot obrabiany mocuje się w kłach wrzeciońa 7 i konika 8. Suport przesuwany jest śrubą pociągową 9.

Zasada działania hydraulicznego urządzenia kopiującego jest przedstawiona schematycznie na rys. 21-38b. Jest to urządzenie jednokrawędziowe z tłokiem różnicowym. Pompa, zasysając olej ze zbiornika, tłoczy go przez zawór przelewowy 6 do górnej i dolnej części cylindra 2. W części górnej panuje stałe ciśnienie p2 = const. Olej z dolnej części cylindra przepływa środkowym otworem w tłoku i tłoczysku i szczeliną przy krawędzi suwaka kopiującego wypływa do zbiornika. Jeżeli suport tokarki przesuwa się w lewo i palec wodzący 4 cofa się (gdyż ślizga się po stożkowej powierzchni wzornika 5), to szczelina powiększa się, a przez to maleje ciśnienie p2 w dolnej części cylindra i tłok razem z nożem przesuwa się w dół. Gdy suwak 3 – popychany sprężyną – podnosi się, to szczelina maleje, ciśnienie p2 rośnie i tłok łącznie z nożem przesuwa się w górę. Nóż wykonuje więc identyczne ruchy jak palec wodzący 4.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>