Suport tokarki uniwersalnej

Zmiana położeń kół przesuwnych przekładni uwielokrotniającej odbywa się systemem „jednodźwigniowym” przez obrót bębna sterującego (krzywek bębnowych) kółkiem ręcznym d. Przy obracaniu tego kółka obraca się bęben sterujący, a jednocześnie przesuwa się wzdłuż tablicy informacyjnej pionowy wskaźnik. Właściwe ustalenie położeń kół przesuwnych ma miejsce wtedy, gdy wskaźnik ten znajdzie się w polu żądanej wartości posuwu.

Wyboru przedziału od I do IV dokonuje się za pomocą dźwigni e mającej odpowiednie cztery położenia. Dźwignia ta służy do przesuwania koła zti.

Przy toczeniu dokładnych gwintów i ślimaków śruba pociągowa powinna być najkrótszą drogą sprzężona z gitarą, każda bowiem dodatkowa przekładnia wpływa na zmniejszenie dokładności ruchów części roboczych.

Ze skrzynki posuwów ruch obrotowy przekazywany jest do skrzynki suportowej za pomocą śruby pociągowej lub wałka pociągowego. Śruba pociągowa powinna być oszczędzana i wykorzystywana tylko przy toczeniu gwintów. Zadaniem skrzynki suportowej jest przetworzenie ruchu obrotowego jednego z tych elementów na ruch prostoliniowy suportu.

Suport. Suport tokarki uniwersalnej (rys. 21-4) składa się z sań wzdłużnych, sań poprzecznych, obrotnicy, sań narzędziowych i imaka nożowego. Sanie wzdłużne 1 przesuwane po zewnętrznych prowadnicach łoża przytrzymywane są od dołu listwami 2. Do sań tych zamocowana jest skrzynka suportowa. W korpusie sań wzdłużnych ułożyskowana jest śruba pociągowa 3 suportu poprzecznego. W przedniej swej części śruba ta osa- dzona jest obrotowo w tulejach 4 i 5, natomiast w części końcowej – w łożyskach 6 przenoszących siły poosiowe.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>