Stoły podziałowe i obrotowe

Do obróbki na frezarkach przedmiotów o małych wymiarach i prostych kształtach są stosowane imadła maszynowe. Imadła te o znanej powszechnie budowie są mocowane albo bezpośrednio na stole frezarki, albo na podstawie – gdy trzeba skręcić imadło pod odpowiednim kątem. Główne wymiary imadeł maszynowych są podane w normie PN-74/M-60911.

Przy frezowaniu płaskich powierzchni w przedmiotach o kształcie prostopadłościanu imadło maszynowe powinno być wyposażone w szczęki z samonastawnymi wkładkami mocującymi, które występują w uchwytach RIGO (patrz rys. 24-21). Przykład zamocowania przedmiotu obrabianego w imadle z takimi wkładkami pokazano na rys. 24-9a. Zaletą takie- go zamocowania jest samoczynne ustawianie się przedmiotu obrabianego (kostki) w prawidłowej pozycji, tzn. z zachowaniem prostopadłości bocznych powierzchni do płaszczyzny stołu.

Przy mocowaniu kostki w zwykłym imadle maszynowym bez wspomnianych wkładek (rys. 24-9b) trzeba tracić dodatkowy czas na ustawienie przedmiotu wg kątownika. Stoły te, stosowane głównie we frezarkach pionowych, przedstawia rys. 24-10. Płyta obrotowa 1 stołu podziałowego (rys. a) jest unieruchomiona zatrzaskiem. Do zluzowania zatrzasku służy rękojeść 2, natomiast rękojeści 3 znajdujące się na obwodzie płyty ułatwiają jej ręczne obracanie. Na stole takim mogą być dokonywane podziały na 2, 3, 4, 6, 8 lub 12 części. Stoły podziałowe mają pionową (jak na rysunku) lub poziomą oś obrotu. Stoły podziałowe są wykonywane o średnicach 250, 350 i 500 mm.

Stół obrotowy 4 z napędem mechanicznym (rys. b) otrzymuje napęd od śruby pociągowej stołu frezarki przez skrzynkę z kołami zębatymi 5 oraz wałek 6. Rękojeść 7 służy do zmiany kierunku ruchu obrotowego stołu. Na obwodzie stołu jest wykonany rowek teowy 8, w którym są zamocowane zderzaki do samoczynnego wyłączania napędu stołu. Po wyłączeniu mechanicznego napędu stołu rękojeścią 7 stół może być obracany ręcznie kółkiem 10. Można go również szybko obrócić ręcznie, po uprzednim odciągnięciu i obróceniu rękojeści 9, co powoduje odłączenie ślimaka od ślimacznicy. Stoły te są wykonywane o średnicach: 250, 400, 500 i 600 mm. Istnieją również stoły obrotowe ręczne z tarczą podziałową.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>