Sterowanie numeryczne cz. II

Zapis liczby 465 według kodu dziesiętnego ma postać 465 = 4-10s + 6-101 + 5-100. Zamiast dziesiątki występującej w różnych potęgach może być przyjęta inna liczba będąca podstawą zapisu np. 8 lub 3. Najczęściej przyjmowana jest liczba 2. Zapis liczby 465 w systemie dwójkowym ma postać 465 = l-2i+l2ł+l’2# + 0-2s+l‘24 + 0-2> + 0’2 + ft’21 + l2° = 256 + 128+64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0+1

Dla uproszczenia zapisu liczb w systemie dwójkowym przyjęto, że potęga, w której występuje dwójka, jest określona miejscem liczonym od prawej strony, natomiast istnienie dwójki w danej potędze – symbolem 1, bo dwójka ta mnożona jest przez 1. Jeżeli dwójka w danej potędze jest mnożona przez 0, czyli nie występuje, to oznaczone to jest symbolem 0. A zatem liczba 465 może być zapisana w postaci 465 – 111010001

Przeniesienie symbolu liczby na taśmę dziurkowaną odbywa się w ten sposób, że jedynce (1) odpowiada istnienie otworu, a zeru (0) – brak otworu. Zapis liczby otworkami na taśmie może być dokonany w kierunku wzdłużnym taśmy lub w kierunku poprzecznym. Przykład zapisu liczby 257 wzdłuż taśmy pokazano na rys. 20-8a.

Dla zapisu każdej oddzielnej liczby musi być przeznaczony pewien odcinek taśmy, nazywany kadrem. Jeżeli zapis ten przy systemie dwójkowym dokonany jest wzdłuż taśmy, to przewidziany kadr musi być odpowiednio długi, natomiast przy zapisie w kierunku poprzecznym – musi być zastosowana bardzo szeroka taśma.

Zapisem nie wymagającym ani zbyt dużego kadru, ani dużej szerokości taśmy, jest zapis dwójkowo-dziesiętny. Polega on na tym, że dla każdej zapisywanej liczby zachowane są rzędy jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., jak przy normalnym systemie dziesiętnym, jednakże cyfry każdego rzędu zapisywane są systemem dwójkowym. Przykład zapisu licz1- by 3903 na taśmie systemem dwójkowo-dziesiętnym pokazany jest na rys. 20-8b. Zapis ten należy odczytać następująco: 3903 = (2° + 21) 103 + (2° + 23)-10S! + (2° + 21)-10° = 3-1000 +9-100 +3-1 = 3000 +900 +3 = 3903


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>