Schemat kinematyczny szlifierki bezkłowej

Wrzeciono ściernicy wymaga bardzo starannej eksploatacji i konserwacji. Musi być ono napędzane przez silnik elektryczny o specjalnie dokładnie wyrównoważonym wirniku.’Napęd od silnika na wrzeciono nie może być przenoszony przez pas łączony (złącze pasa wywołuje drgania wrzeciona), lecz tylko przez elastyczne paski klinowe. Łożyska wrzeciona muszą być szczelnie chronione przed pyłem szlifierskim. Smarowane są one olejem wrzecionowym, który odgrywa dwojaką rolę smaruje i chłodzi łożyska.

Rysunek 25-5a przedstawia szlifierkę bezkłową do wałków polskiej produkcji typu SBA 75. Na łożu 1 znajduje się wrzeciennik ściernicy 2 i tarczy prowadzącej 3, Przedmiot szlifowany jest podparty na podtrzym- ce 4. Ściernica 2, napędzana przez silnik 5 za pomocą przekładni z paskami klinowymi, ma prędkość obrotową n = 1200 obr/min. Tarcza prowadząca 3 ma osiem prędkości obrotowych w zakresie 13-=-94 obr/min. Do wyrównywania (diamentowania) ściernicy i tarczy służą przyrządy 6 i 7. Podczas wyrównywania tarczy prowadzącej włącza się jej większą prędkość obrotową {n – 300 obr/min). Dźwignia 8 służy do’ szybkiego prze- suwania wrzeciennika 9. Wrzeciennik ściernicy jest nieprzesuwny. Przyciski 10 służą do uruchomienia i zatrzymywania obrabiarki. Chłodziwo jest doprowadzane przewodem 11.

Schemat kinematyczny tej szlifierki bezkłowej przedstawia rys. 25-5b. Tarcza prowadząca 3 jest napędzana przez silnik 12 za pomocą przekładni łańcuchowej 13, kół wymiennych 14 i 15 oraz przekładni ślimakowej 16. Przy wyrównywaniu tarczy prowadzącej potrzebną większą prędkość obrotową uzyskuje się od silnika 12 przez przekładnię łańcuchową 13 i przekładnię kół śrubowych 17. Sprzęgło 18 służy do przełączania prędkości obrotowej. Do szybkiego przesuwu wrzeciennika tarczy prowadzącej służy dźwignia 8, do powolnego zaś – kółko ręczne 19 napędzające ślimak i ślimacznicę 20 z nakrętką 21 współpracującą ze śrubą pociągową 22.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>