Przykład frezowania krzywki płaskiej

Rozpatrzmy przykład frezowania krzywki płaskiej pokazanej na rys. 20-13a. Podczas obróbki krzywki przedmiot obrabiany obraca się ze stałą prędkością, a jednocześnie, łącznie ze stołem frezarki, zbliża się lub oddala od freza trzpieniowego. Obróbka rozpoczyna się w punkcie 1 o promieniu wodzącym lą. W punkcie 2 promień wodzący jest równy rs, przy czym = 2 mm. Dla dalszych punktów cha rakterystycznych 3, 4 i 5 różnica wartości promieni wodzących wynosi r3- r2 = 3 mm, r4-r3 = 4 mm, r5- r4 = 5 mm. Dla dalszych punktów również są określone różnice promieni wodzących.

Przyjmijmy, że jednostkowe przesunięcie stołu frezarki, odpowiadające jednemu krokowi silnika krokowego, wynosi 0,01 mm. Dla przesunięcia więc stołu o r2 rt – – 2 mm silnik krokowy musi wykonać 2/0,01 = 200 kroków. Analogicznie dla przesunięcia stołu o 3 mm – 300 kroków o 4 mm – 400 kroków itp.

Na podstawie rysunku przedmiotu obrabianego (krzywki) opracowuje się najpierw tablicę, w której wpisuje się kolejno wartości jednej współrzędnej (w tym przykładzie kąty obrotu krzywki), przyrosty wartości drugiej współrzędnej (w tym przykładzie przyrosty promieni wodzących) i liczby kroków silnika oraz zapis ko- kąt obrotu krzywki w stopniach Przyrost promienia wodzącego w mm Przyrost liczby kroków


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>