Organ sterujący

Wielkość sterująca może być tą samą wielkością fizyczną co sygnały wartości X i XQl lecz o zwielokrotnionej wartości, i wtedy organ ten jest wzmacniaczem, zwiększającym sygnał sterujący bywa też, że w regulatorze sygnał wejściowy przetwarza się z jednej wielkości fizycznej na inną i wtedy organ ten jest nazywany przetwornikiem.

Zadaniem organu wykonawczego jest wykonywanie określonych czynności pod wpływem sygnału otrzymanego z regulatora. Organami wykonawczymi są najczęściej siłowniki: elektryczne, hydrauliczne lub pneumatyczne, napędzające mechanizmy nastawcze, jak zawory, przepust- nice, WTzecienniki albo stoły obrabiarek.

Połączenie członów obwodu regulacji może być szeregowe, równoległe lub prsechosobne. Przy połączeniu szeregowym (rys. 34-7a) sygnał wyjściowy X1 jednego członu (?4) jest sygnałem wejściowym dla drugiego członu (B). Przy równoległym połączeniu członów (rys. b) sygnał wejściowy X0 rozgałęzia się na dwa takie same (nie zmienione) sygnały w tzw. węźle zaczepowym W. Sygnały te są kierowane jednocześnie do dwóch członów A i B, po czym – jako ich sygnały wyjściowe Xi i X2 – sumowane są w sumatorze C, dając łączny sygnał Y. Przy połączeniu przeciw- sobnym, występującym w przypadku sprzężenia zwrotnego (rys. c), sygnał wyjściowy Y członu A zostaje rozgałęziony w węźle W. Sygnał ten jest skierowany jako wejściowy do członu Bi – po przetworzeniu go na sygnał wyjściowy X – oddziałuje w sumatorze C na wielkość wejściową X0, zmniejszając ją (sprzężenie „ujemne”), bądź zwiększając (sprzężenie „dodatnie”).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>