Odmiana sterowania numerycznego

Po takim zapisaniu programu na taśmie magnetycznej za pomocą interpolatora można już przystąpić do obróbki. Głowica magnetyczna, pod którą będzie przesuwana taśma, jest połączona przewodem elektrycznym z silnikiem krokowym 1 (rys. 20-15), obracającym śrubę pociągową 2 prze- suwu stołu frezarki 3, Na stole tym znajduje się stół obrotowy 4 z zamocowanym przedmiotem obrabianym 5. Frez 6 wykonuje tylko ruch obrotowy. W czasie, w którym stół obrotowy razem z krzywką obrabianą obróci się o kąt

Inna odmiana sterowania numerycznego polega na stosowaniu nie silników krokowych, lecz silników elektrycznych prądu stałego, których prędkość obrotowa jest zależna od chwilowego napięcia prądu. Gdy napięcie prądu jest większe, silnik szybciej się obraca i tym samym szybciej przesuwa stół frezarki. W tym przypadku program obróbki,jest wyrażony również odpowiednimi liczbami, jednak liczbom tym odpowiadają różne napięcia prądu przekazywanego do silnika napędzającego śrubę pociągową stołu obrabiarki.

Przemieszczanie stołu w obrabiarkach ze sterowaniem numerycznym musi odbywać się w sposób lekki i dokładny. Żeby zapewnić lekki przesuw stołów i suportów obrabiarek, zastępuje się prowadnice ślizgowe prowadnicami tocznymi, a śruby pociągowe z nakrętkami – śrubami z nakrętkami tocznymi (kulkowymi) – rys. 20-16. W rowkach śrubowych śruby pociągowej 1 i nakrętki 2 znajdują się kulki. Podczas ruchu obrotowego śruby kulki przetaczają się wzdłuż jej rowka śrubowego i dla zamknięcia ich obiegu są przekazywane rurką 3 z jednego końca na drugi. Usuwanie luzu między kulkami odbywa się przez zaciskanie taśmy 4, wciskającej głębiej rurkę 3. Kasowania luzu poosiowego śruby pociągowej (ważne przy frezowaniu współbieżnym) dokonuje się przez jednoczesne zastosowanie dwóch nakrętek 2 połączonych śrubami poprzez przekładkę 5. Pierścień 6 chroni kulki przed zanieczyszczeniem.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>