Nośniki

W zależności od rodzaju ruchu transportowanych części nośniki dzieli się na dźwignice i przenośniki. Dźwignicami są nazywane urządzenia stosowane przy transporcie w ruchu przerywanym, natomiast przenośnikami – przy transporcie w ruchu ciągłym.

Dźwignice. W wydziałach obróbki mechanicznej większości zakładów produkcyjnych podstawowymi środkami transportu są wózki, lokalne urządzenia podnoszące oraz suwnice.

Istnieje szereg typów wózków. Najprostszym typem są wózki ręczne ze stałą platformą o nośności do 750 kg, stosowane głównie jako ruchome zasobniki. Większymi wózkami ręcznymi o nośności do 2000 kg są wózki z podnoszoną ramą (rys. 33-3a). Wózek taki wprowadza się pod przewożoną platformę, a następnie – używając dyszla 1 jako dźwigni – podnosi się jego ramę 2 około 50 mm łącznie z platformą. Po zaryglowaniu ramy w jej górnym położeniu przewozi się platformę w żądane miejsce. Platformę opuszcza się przez naciśnięcie pedału.

Wózki akumulatorowe dzielą się na wózki z platformą stałą, niskiego podnoszenia, średniego podnoszenia (do ok. 150 cm) i wózki widłowe wysokiego podnoszenia (do ok, 360 cm). Przykład wózka z platformą stałą jest pokazany na rys. 33-3b. Platforma w takich wózkach znajduje się na wysokości 60 cm. Załadunek i wyładunek przewożonych przedmiotów odbywa się ręcznie lub za pomocą dodatkowych urządzeń dźwigowych. Nośność takiego wózka wynosi do 2000 kg.

Wózek widłowy (rys. 33-3c) ma z przodu podnośnik składający się z prowadnic 3 i suportu 4. przesuwanego hydraulicznie po tych prowadnicach. Do suportu zamocowane są widły 5, które wchodzą w otwory po- mostów (palet) i unoszą w górę cały ładunek. Cały podnośnik może być pochylany do przodu pod kątem 3° i odchylany do tyłu pod kątem 10°. Nośność wózków widłowych wynosi 1H-10 t. Zaletą ich jest możność pionowego podnoszenia ładunków, co umożliwia stertowanie zasobników. Wózki takie mogą być również wykorzystywane zamiast suwnic do zakładania uchwytów i przedmiotów na stoły obrabiarek.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>