Normalizacja zespołów

Warunkiem koniecznym budowy obrabiarek składanych z gotowych zespołów jest właściwie opracowana normalizacja tych zespołów. Prace na ten temat są prowadzone w wielu krajach, w tym również i w Polsce. Obejmują one ustalenie funkcjonalnych (eksploatacyjnych) wielkości poszczególnych zespołów oraz tzw. wymiarów przyłączeniowych.

Wielkościami charakterystycznymi zespołów – z punktu widzenia ich eksploatacji – są te parametry, które określają ich zakres, zastosowania, np. średnice wiercenia (dla jednostek wiertarskich) lub prędkości obrotowe wrzecion i moce (dla jednostek wytaczarskich lub frezarskich).

Wymiarami przyłączeniowymi są nazywane te wymiary zespołów, które gwarantują możliwości połączenia zespołów napędowych z posuwowymi albo posuwowych z wiążącymi itp. Wymiarami tymi są np. szerokości płaszczyzn przylegania, szerokości rowków ustawczych, odległości między otworami pod śruby złączne itp. Właściwe ustalenie wymiarów przyłączeniowych jest bardzo ważną sprawą ze względu na niezawodność wzajemnego łączenia różnych zespołów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>