Mocowanie pneumohydrauliczne

Zamocowania te można stosować we wszystkich wydziałach, gdzie jest sieć sprężonego powietrza, Z uwagi na wysokie ciśnienie robocze mają one znacznie zmniejszone wymiary gabarytowe.

Zasada budowy cylindra pneumohydraulicznego jest pokazana na rys. 30-13. Wprowadzanie sprężonego powietrza do dolnej części cylindra pneumatycznego 1, powoduje przesuwanie do góry tłoka 2 oraz nurnika 3 w cylindrze hydraulicznym 4. Wytłaczany przez nurnik olej jest kierowany przewodami do roboczego cylindra uchwytu, którego tłoczysko sprzęgnięte jest z elementami mocującymi przedmiot. Dopóki te elementy nie zetkną się z powierzchnią przedmiotu, ciśnienie oleju jest niewielkie. Wzrasta ono gwałtownie dopiero w momencie mocowania przedmiotu.

Ciśnienie p0 oleju panujące w cylindrze hydraulicznym 4 przy zamocowanym przedmiocie można obliczyć z równania w którym: d? – średnica tłoka cylindra pneumatycznego

Wspomniane wyżej urządzenia do mechanizacji RyŁ 3(M3 Cylinder pneu. mocowania przedmiotu obrabianego w uchwytach mohydraulicmy obróbkowych (wykazują jedną wspólną wadę, którą jest niebezpieczeństwo odmocowania przedmiotu w czasie obróbki w przypadku, gdy wystąpi uszkodzenie przewodów i spadnie ciśnienie powietrza lub oleju. Żeby wykluczyć takie niebezpieczeństwo, niektóre mechanizmy mocujące pracują w odwrotnym układzie, tzn. mocowanie przedmiotu jest dokonywane pod działaniem silnych sprężyn, a ciśnienie powietrza lub oleju jest wykorzystywane do odmocowania ‘przedmiotu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>