Klasyfikacja urzqdzeń

Przeznaczone do obróbki drobne przedmioty o prostych kształtach wsypuje się do kosza, z którego są one następnie przekazywane do miejsca pracy maszyny. Całość urządzenia automatyzującego podawanie przedmiotów można podzielić, w zależności od pełnionej funkcji, na kilka urządzeń (zespołów) składowych, Do takich zespołów składowych zalicza się:

– zespól chwytająco-ustawiający (orientujący), mający za zadanie wybieranie (chwytanie) z kosza przedmiotów i nadawanie im właściwego położenia do dalszego transportu,

– zasobnik, gromadzący przedmioty w liczbie potrzebnej do zapewnienia ciągłości pracy stanowiska i przekazujący odpowiednio ustawione (zorientowane) przedmioty do dalszych stanowisk (do zasilacza),

– zespół kontrolujaco-blokujący, zabezpieczający przed dostawaniem się do obrabiarki obcych ciał i ewentualnie zatrzymujący obrabiarkę po wyczerpaniu się przedmiotów w zasobniku,

– oddzielacz (wydawacz), wydający kolejno poszczególne przedmioty,

– zasilacz, przenoszący przedmioty ze strefy wydawania do strefy dzia łania narzędzia, ewentualnie do własnego zespołu podającego (chwytającego), należącego do obrabiarki, .

Nie w każdym urządzeniu automatyzującym podawanie przedmiotów na obrabiarkę można wyodrębnić wszystkie powyższe zespoły, bowiem niektóre mogą być pominięte, a inne mogą spełniać podwójne zadania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>