Główne urządzenia i zespoły sterowania numerycznego cz. II

Działanie czytnika przedstawionego na rys. b jest inne. Kółko 1 przesuwa taśmę 2 ruchem ciągłym po płycie A. Do taśmy (na której program zapisany jest kodem unitarnym) przylega od góry zespół sprężynek stykowych 3, rozmieszczonych w poprzek taśmy nad każdą ścieżką otworków. Sprężynki wysyłają kolejne sygnały w momencie wpadania w otworki taśmy i stykają się z płytką dolną. Wadą takiego czytnika jest szybkie zużywanie się taśmy.

Wady tej nie ma czytnik przedstawiony na rys. c. W dolnej płycie A wykonane jest tyle otworków, ile otworków może być najwięcej w jednym poprzecznym rzędzie taśmy. Pod każdym z tych otworków znajduje się fotokomórka 4, wysyłająca sygnał elektryczny z chwilą, gdy padnie na nią strumień świetlny wysyłany przez źródło światła 5, a przepuszczany przez otworek w taśmie.

Elektryczne sygnały sterujące wysyłane przez czytniki taśm są kierowane do układ napędów o-s terującego obrabiarki. Przetwarzanie tych sygnałów na ruchy organów roboczych obrabiarki rozpatrzymy na przykładzie przesuwów stołu lub suportu obrabiarek. Do przesuwu stołów lub suportów służą śruby pociągowe napędzane przez silniki krokowe.

Silnik krokowy (rys. 20-11) składa się z ruchomego wirnika z wypustem 1 > oraz nieruchomego statora 2 z oddzielnymi uzwojeniami I, II i Jil, izolowanymi od siebie. Jeżeli prąd płynący przez uzwojenie I został wyłączony, a włączony zostanie prąd w uzwojeniu II, to rdzeń, na którym jest nawinięte to uzwojenie, namagnesuje się i przyciągnie wypust 1, obracając wirnik silnika o pewien kąt obrotu. O ile następnie prąd uzwojenia II zostanie wyłączony, a włączony zostanie prąd uzwojenia III, to wirnik silnika wykona następny „krok” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówki zegara. Szybkie wyłączanie jednego uzwojenia i włączanie następnego powoduje obrót wirnika silnika poszczególnymi krokami, przy czym kroków tych silnik wykona tyle, ile będzie kolejnych włączeń prądu (sygnałów) w każde następne uzwojenie. W przypadku przesuwu stołu w kierunku przeciwnym następuje ztifiana kolejności włączeń poszczególnych uzwojeń,- tzn. nie (jak powyżej przytoczono) I, II, III, lecz I, III, II, potem znów I, III, II itd. Przełączanie uzwojeń silników krokowych odbywa się za pomocą lamp elektronowych nazywanych tyratronami.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>