Frezowanie kół z zębami prostymi

Przygotowanie frezarki do frezowania kół zębatych z zębami prostymi sprowadza się do obliczenia liczby zębów kół wymiennych gitary prędkości obrotowej freza, gitary podziału oraz gitary posuwu.

Obliczenie liczby zębów kól wymiennych gitary prędkości obrotowej freza. Prędkość obrotową freza ustala się na podstawie zalecanej prędkości skrawania v w m/min. Zalecane wartości prędkości skrawania wynoszą 18-F46 m/min. Ze wzrostem modułu koła obrabianego i zmniejszeniem posuwu na jeden obrót koła zalecana wartość prędkości skrawania rośnie.

Po dobraniu prędkości skrawania prędkość obrotową freza o średnicy df oblicza się wg wzoru a następnie wg wzoru 26-1 oblicza się wartość przełożenia if i dobiera się jedną z par kól wymiennych A i B, w które wyposażona jest frezarka.

Obliczenie liczby zębów kól wymiennych gitary podziału. W obliczeniach liczby zębów kół wymiennych a, b, c, d gitary podziału opieramy się na stwierdzeniu, że po wykonaniu przez frez ze ślimakiem jednokrotnym {k = 1) jednego obrotu stół frezarki łącznie z kołem obrabianym musi się obrócić o jeden ząb koła nacinanego, czyli musi wykonać obrotu. Je' żeli ślimak freza jest fc-krotny, to po wykonaniu przez niego jednego obro' Jc tu stół frezarki musi się obrócić o – obrotu, czyli

Obliczenie liczby zębów kół wymiennych gitary posuwu. Podczas jednego obrotu stołu frezarki (łącznie z kołem obrabianym) suport wraz z frezem przesuwa się w dół o wartość posuwu p mm. Oznaczając przez ipS przełożenie kół wymiennych a, b', ć, d' gitary posuwu, możemy napisać Zalecane wartości posuwu freza p w mm na 1 obrót koła obrabianego wynoszą 1,5 -i-4,5 mm przy frezowaniu zgrubnym i 0,4-1,4 mm — przy frezowaniu wykańczającym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>