Drogi transportu przedmiotów obrabianych

Przebieg części obrabianych między stanowiskami roboczymi jest zaznaczony na planie ustawienia obrabiarek. Przykład takiego planu przedstawia rys. 33-1. Uwidoczniona jest tu główna zasada międzystanowiskowe- go transportu przedmiotów obrabianych, którą jest zapewnienie wspólnego kierunku ruchu wszystkich przedmiotów, tzn. bez przebiegów wstecznych. Wzajemne przecinanie się dróg transportu poszczególnych części jest dopuszczalne, lecz powinno być ono ograniczone do minimum.

Drogi transportu przedmiotów na jednym wydziale muszą być zharmonizowane z odpowiednimi drogami wydziałów sąsiednich. Istotną sprawą jest tu unikanie powstawania zatorów w przypadku spotykania się dróg wylotowych.

Środki stosowane do transportu przedmiotów obrabianych dzielą się na zasobniki i nośniki. Zasobnikami są nazywane urządzenia, w których są składowane i przekazywane na stanowiska robocze niewielkie przedmioty obrabiane i ich zespoły, jak również materiały wyjściowe (półfabrykaty). Nośnikami natomiast są nazywane różnego rodzaju mechanizmy stałe lub ruchome służące do podnoszenia, przenoszenia i układania ładunków znajdujących się w zasobnikach lub oddzielnie dużych przedmiotów. t – tokarka uniwersalna, 2 – tokarka do kopiowania. 3 – stanowisko frezerskle, 4 – frezarka pionowa, 5 – szlifierka do wałków, 6 – tokarka uniwersalna. 7 – stanowisko ślusarskie, 8 – stanowisko kontroli, 9 – szlifierka do wątków, 10 – wiertarka wielowrzecionowa, II – tokarka uniwersalna, 12 – lekarka do kopiowania


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>